سود سهام و نحوه پرداخت آن

پیرو تصویب مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/۱۴۰۰، برای هر سهم مبلغ ۲۰۰  ریال سود خالص در نظر گرفته شده است. سود مذکور از تاریخ ۱/۱۲/۱۴۰۰ از سامانه سجام به حساب سهامداران محترمی که در تاریخ مذکور سهامدار بوده اند، واریز خواهد شد.

همچنین سهامداران محترمی که تاکنون موفق به دریافت سود سهام دوره های مالی گذشته و همچنین مبالغ ناشی از فروش حق تقدم های استفاده نشده مربوط به افزایش سرمایه سال ۱۳۹۹ نشده اند نیز می توانند نسبت به تکمیل اطلاعات سهامداری خود از طریق سایت شرکت اقدام نمایند تا در اسرع وقت مبالغ به شماره شبای اعلامی از طرف سهامداران واریز گردد.